Skip to content
043 - 3476946

Visie op manuele therapie

Wij gaan uit van een biopsychosociale benaderingswijze van het gezondheidsprobleem van mensen in relatie tot het bewegend (dis)-functioneren. Deze biopsychosociale benaderingswijze, gezien als een vorm van ‘problem solving’,is nauw verbonden met de invulling van het begrip ‘gezondheid’. De manueel therapeut is bij uitstek de bewegingsconsulent en casemanager bij gezondheidsproblemen in relatie tot het bewegend (dis)functioneren.

NextFysio-Daalhof2

De manueel therapeut die aan de SOMT afstudeert is door zijn verhoogde diagnostische en therapeutische kennis en door zijn manuele en communicatieve vaardigheden bij uitstek competent om patiënten met bewegingsgerelateerde problemen een oplossing te bieden. De manueel therapeut realiseert zich hierbij dat bewegend (dis-)functioneren van mensen niet alleen wordt beïnvloed door biologische factoren, maar ook door persoons- en omgevingsgebonden factoren.

In de visie van de SOMT is de zelfredzaamheid van de patiënt een belangrijk thema, waarbij de hulpverlener (in casu de manueel therapeut) dit proces, indien nodig multidisciplinair, vanuit zijn professionele achtergrond en competentie kan begeleiden.

Uitgangspunten opleiding tot Professional Master Manuele Therapie van de SOMT

De beoogde eindkwalificaties van de opleiding tot Professional Master Manuele Therapie aan de SOMT zijn gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel manueel therapeut van de NVMT en sluiten aan bij de beschrijving van een Master in HBO, zoals vervat in de Nederlandse wetgeving. De vakinhoudelijke uitgangspunten van de opleiding tot Professional Master Manuele Therapie van de SOMT zijn gebaseerd op de volgende pijlers: klinisch redeneren en klinische besliskunde, Evidence Based Practice (EBP), het werken met gezondheidsprofielen en de implementatie van de Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren (ICF). Er vindt een maximale terugkoppeling plaats van bevindingen van het onderzoekscentrum (COBRA) in het onderwijs.

Door het hele programma lopen 3 grote leerlijnen:

1. klinisch redeneren en klinische besliskunde
2. manueel therapeutische vaardigheden
3. communicatie