Skip to content
043 - 3476946

Fysiotherapie (of kinesitherapie) is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat van de mens.

NextFysio-Daalhof6

Fysiotherapie is een beschermd beroep wat inhoudt dat iemand zich alleen zo mag noemen wanneer deze de 4-jarige gelijknamige HBO-studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG-registratie bezit. Patiënten met klachten die betrekking hebben tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen of andere verschillende therapieën geholpen om beweeglijkheid te optimaliseren ,pijn te verminderen en beperkingen op te heffen.
De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiënt. Het is altijd de patiënt die verantwoordelijk is voor zijn eigen genezing. De fysiotherapeut speelt hierbij een ondersteunende rol.

Het doel van de behandelingen kan bijvoorbeeld zijn:

1. verbeterde functioneren van (deel)gebieden van het lichaam
2. optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening
3. pijn verminderen

Sinds 1 januari 2006 kunnen mensen rechtstreeks een fysiotherapeut bezoeken ( DTF) als ze klachten hebben; voor deze datum had men een verwijzing van een huisarts of specialist nodig.