• Opening Hours

  OPENINGSTIJDENX

  MAANDAG07:00 - 20:00 uur

  DINSDAG07:00 - 20:00 uur

  WOENSDAG07:00 - 18:00 uur

  DONDERDAG07:00 - 20:00 uur

  VRIJDAG08:00 - 18:00 uur

  ZATERDAGGESLOTEN

  ZONDAGGESLOTEN

 • 043-3476946
 • Contact

  Let's Keep In Touch!X

  ADDRESSHerculeshof 9
  6215 BB Maastricht

  LEAVE A COMMENT

  Sending your message. Please wait...

  Thanks for sending your message! We'll get back to you shortly.

  There was a problem sending your message. Please try again.

  Please complete all the fields in the form before sending.

Manueel Therapie

Professional Master Manuele Therapie

Visie op manuele therapie
De SOMT gaat uit van een biopsychosociale benaderingswijze van het gezondheidsprobleem van mensen in relatie tot het bewegend (dis)-functioneren. Deze biopsychosociale benaderingswijze, gezien als een vorm van ‘problem solving’,is nauw verbonden met de invulling van het begrip ‘gezondheid’. De manueel therapeut is bij uitstek de bewegingsconsulent en casemanager bij gezondheidsproblemen in relatie tot het bewegend (dis)functioneren.

De manueel therapeut die aan de SOMT afstudeert is door zijn verhoogde diagnostische en therapeutische kennis en door zijn manuele en communicatieve vaardigheden bij uitstek competent om patiënten met bewegingsgerelateerde problemen een oplossing te bieden. De manueel therapeut realiseert zich hierbij dat bewegend (dis-)functioneren van mensen niet alleen wordt beïnvloed door biologische factoren, maar ook door persoons- en omgevingsgebonden factoren.

In de visie van de SOMT is de zelfredzaamheid van de patiënt een belangrijk thema, waarbij de hulpverlener (in casu de manueel therapeut) dit proces, indien nodig  multidisciplinair, vanuit zijn professionele achtergrond en competentie kan begeleiden.

Uitgangspunten opleiding tot Professional Master Manuele Therapie van de SOMT
De beoogde eindkwalificaties van de opleiding tot Professional Master Manuele Therapie aan de SOMT zijn gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel manueel therapeut van de NVMT en sluiten aan bij de beschrijving van een Master in HBO, zoals vervat in de Nederlandse wetgeving. De vakinhoudelijke uitgangspunten van de opleiding tot Professional Master Manuele Therapie van de SOMT zijn gebaseerd op de volgende pijlers: klinisch redeneren en klinische besliskunde, Evidence Based Practice (EBP), het werken met gezondheidsprofielen en de implementatie van de Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren (ICF). Er vindt een maximale terugkoppeling plaats van bevindingen van het onderzoekscentrum (COBRA) in het onderwijs.

Door het hele programma lopen 3 grote leerlijnen:

 1. klinisch redeneren en klinische besliskunde
 2. manueel therapeutische vaardigheden
 3. communicatie
© Fysio Daalhof
Realisatie door: De Jong Communicatie